JesteśCenny
Człowiek...
Rozwój duchowo-emocjonalny!
JesteśCenny
Człowiekowi...
Rozwój fizyczny i dbałość o zdrowie...
JesteśCenny
Bliźnim...
Umysł i edukacja!
Komu służymy!

Komu służymy!

Dzieci i młodzież
Rodziny
Osoby starsze,
samotne
i zagubione
Wspólnoty lokalne
Cele statutowe

Cele statutowe

Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz holistycznego rozwoju człowieka i jego tożsamości w poszczególnych stadiach jego życia i różnych rolach społecznych ...
Osoba
G.
Zarząd-Finanse
...poprzez realizację zadań wspierających zintegrowany rozwój emocjonalny, fizyczny, psychiczny i umysłowy oraz chrześcijański rozwój duchowy oparty na fundamencie Pisma Świętego i osobistej relacji z Jezusem Chrystusem...
Osoba
P.
Zarząd-Pedagog
Propagowanie troski o dobro całego człowieka jako ducha, duszy i ciała ma na celu wspieranie wewnętrznych przemian jednostki, rodziny i społeczeństwa prowadzących do poczucia bezpieczeństwa, wewnętrznego pokoju i stabilności życiowej.
Osoba
D.
Zarząd-Dietetyk