O Nas

O Nas

Co nowego:

Spotkania wspólnoty "Słowo Życia" w niedzielę o godz. 10.00 w OSP Krzeszowice (Floriana 3)

Wykupiłem cię, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!

Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję. Ks.Iz. 43, 1-4

Ideą Fundacji Jesteś Cenny jest myśl, że każdy człowiek jest cenny w oczach Boga, zarówno ten, który potrzebuje pomocy, jak i ten który ją ofiaruje.

Pamiętaj miły gościu…

Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jedynego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (Ewangelia Jana 3.16).

Zapraszamy do naszej organizacji, rozumianej jako zespół ludzi połączonych jednym duchem i myślą, każdego Człowieka. Mamy nadzieję, że odnajdziesz u nas lub w wspierającej nas wspólnocie "Słowo Życia", pocieszenie w problemach, wsparcie duchowe, pomoc, swoje miejsce na ziemi… Dołożymy starań, abyś poczuł się akceptowany takim jakim jesteś, a nie tylko potrzebny.

Pragniemy, abyś został naszym wolontariuszem i współpracownikiem, ale nie musisz, możesz z nami po prostu być.

Wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy, upadamy, ale Bóg o tym wie, On pamięta, żeśmy prochem i wspiera nas bezustannie. Czasami nie rozumiemy Jego działań. Czasami się buntujemy i cierpimy, ale mając świadomość, że jest On miłującym Ojcem trwamy… i rozwijamy się.. na końcu z zaskoczeniem stwierdzając, że to czego się baliśmy uczyniło nas Nowym Człowiekiem.

FCJC, czyli Fundacja Chrześcijańska Jesteś Cenny powstała jako  idea "miejsca", gdzie mogą spotkać się potrzebujący mieszkańcy naszej gminy – i nie tylko, z osobami, które takiej pomocy są w stanie i chcą udzielić. FCJC pragnie przede wszystkim być wspólnotą ludzi.

Wasze potrzeby, pomysły, wsparcie i współpraca wytyczą przyszłość tej idei.

Ale czym jesteśmy w świetle prawa. Fundacja jest szczególną osobą prawną nie działającą dla zysku. Mamy własny numer Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy może sprawdzić w Rejestrze Stowarzyszeń, Fundacji… że działamy legalnie, kto nami administruje i jaki jest nasz główny cel statutowy. Fundacja posiada statut, sporządza również sprawozdania finansowe, które składa do urzędu skarbowego i do ministerstwa.

Nasz główny cel statutowy to…

Człowiek, jako duch, dusza i ciało

co zawiera w sobie w dużym skrócie dbałość o wiarę i rozwój duchowy, emocjonalny, fizyczny, psychiczny i umysłowy.

Pragniemy holistycznie, całościowo spojrzeć na jego rozwój i potrzeby, bo tylko wtedy osiąga się pełnię. Przede wszystkim jednak pragniemy zaprosić do naszych działań Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko z jego udziałem, będziemy mieć pewność, że nasze wysiłki nie zmierzają donikąd.

Wizję tę będziemy realizować w zakresie poniżej określonych celów statutowych:

        1. Cele kultu religijnego, głównie wspieranie lokalnych społeczności chrześcijańskich

        2. Cele pomocy społecznej, dobroczynności, ochrony zdrowia

        3. Cele kultury fizycznej i sportu, kultury, edukacji, oświaty i wychowania

       4. Cele ochrony środowiska.

Dokładne rozwinięcie powyższych myśli znajduje się w szczegółowym wykazie celów statutowych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jesteśmy aż i tylko wspólnotą ludzi, którzy zebrali się i chcą działać w imię dobrego celu.

W Ewangelii wg św. Jana 14:6 Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Działając w jakiejkolwiek świeckiej czy religijnej organizacji miejmy to zawsze przed naszymi oczami. Aby nigdy służba i poświęcenie dla jednej wspólnoty nie przysłoniło nam innych ludzi dookoła, Chrystusa i prawdziwej drogi zbawienia.

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;  nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Efez 2:8,9; BW)

Bieżące projekty:

1. Współpraca ze wspólnotą "Słowo Życia" z Krzeszowic

CEL: wspieranie chrześcijańskich wspólnot i społeczności lokalnych

 

Dane adresowe

"Fundacja Chrześcijańska Jesteś Cenny"
ul. Miła 3
Tenczynek, Polska
+48 570-535-085
info.fcjc@gmail.com

Dane rejestrowe

NIP: 5130239328
KRS: 0000529482
REGON: 360101386

Pomóż!

BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL07 1750 0012 0000 0000 3087 8957
Kod S.W.I.F.T.: RCBWPLPW

Jak pomagać ...rozsądnie?