Darowizny

Darowizny

Jeżeli podjąłeś decyzję o wsparciu finansowym, prosimy, aby przelew nosił tytuł:

„Darowizna na cele statutowe”

Możesz oczywiście uszczegółowić cel, projekt działanie, ale słowo Cel statutowy jest ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.

Bieżąco realizowane cele i działania będą pojawiać się w miarę rozwoju fundacji, w sekcji „Projekty” lub sekcji „O nas” –> Pomóż nam ustalić priorytety!!!
Wszystkie cele statutowe Fundacji to: KLIKNIJ

Nasze dane bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL07 1750 0012 0000 0000 3087 8957
Kod S.W.I.F.T.: RCBWPLPW

Nasze dane adresowe:

„Fundacja Chrześcijańska Jesteś Cenny”
ul. Miła 3; 32-067 Tenczynek
NIP: 5130239328

Preferencje podatkowe dla osób przekazujących darowizny!

Od osób prywatnych/fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą indywidualną lub w formie spółek osobowych

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż od dochodu podatkowego można odliczyć darowizny:

przekazane na cele:

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ulga w danym roku dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są:

–> pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji (przelew, przekaz pocztowy)

–> rzeczy lub usługi – dokumentami, z których wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (taką dokumentację przygotujemy dla darczyńcy).

* Uwaga ! FCJC, na ten moment nie posiada specjalnego statusu organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP), co oznacza że nie mamy prawa korzystać z tzw. „1%”, który jest przekazywany przez podatnika na rzecz organizacji w zeznaniu podatkowym. Proszę nie wpisuj nas do twojego zeznania podatkowego. Przekaż 1% tym, którzy mogą go otrzymać.
Od osób prawnych
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż:
od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ust. o podatku dochodowym od osób prawnych).
Pozostałe wymogi identyczne z opisano dla osób fizycznych.

Dane adresowe

"Fundacja Chrześcijańska Jesteś Cenny"
ul. Miła 3
Tenczynek, Polska
+48 570-535-085
info.fcjc@gmail.com

Dane rejestrowe

NIP: 5130239328
KRS: 0000529482
REGON: 360101386

Pomóż!

BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL07 1750 0012 0000 0000 3087 8957
Kod S.W.I.F.T.: RCBWPLPW

Jak pomagać ...rozsądnie?